Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Darczyńców

Projekt 1 – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19

——–

Projekt 2 – Wsparcie dolnośląskich DPS

——–

Projekt 3 – Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

_______________________________________________________________Podziękowania dla Darczyńców