Przetargi

ROK 2021

—————————————————————————————————————

Zawiadomienie o wyborze oferty – dostawa leków na 2021 rok

—————————————————————————————————————

Sukcesywna dostawa leków, preparatów farmaceutycznych oraz środków medycznych  do Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze na 2021 rok.

Zapytanie ofertowe

Wzór Umowy

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Umowa powierzenia danych – załącznik nr 2

Upoważnienie Apteka – załącznik nr 3

Upoważnienie Apteka – załącznik nr 4

Oświadczenie – rachunek bankowy – załącznik nr 5

——————————————————————————————————————

ROK 2020

Zapytania ofertowe w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”

Pakiet nr 1 – Testy na koronawirusa

Pakiet nr 2 – Środki ochrony indywidualnej

Pakiet nr 3 – Środki pomocnicze – wyposażenie punktu doraźnej pomocy medycznej

Pakiet nr 4 – Lampy bakteriobójcze i wirusobójcze

Pakiet nr 5 – Urządzenia do ozonowania i do bezdotykowej dezynfekcji

Pakiet nr 6 – Meble medyczne

Pakiet nr 7 – Śluza

Pakiet nr 8 – Namioty

Obowiązek informacyjny administratora

 

——————————————————————————————————————

Zawiadomienie o wyborze oferty – dostawa leków na 2020 rok

——————————————————————————————————————-

ROK 2019

 • Sukcesywna dostawa leków, preparatów farmaceutycznych oraz środków medycznych  do Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze na 2020 rok.

Zapytanie ofertowe

Wzór Umowy

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Umowa powierzenia danych – załącznik nr 2

Upoważnienie Apteka – załącznik nr 3

Upoważnienie Apteka – załącznik nr 4

Oświadczenie – rachunek bankowy – załącznik nr 5

——————————————————————————————————————–

 • Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej dla przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa artykułów żywnościowych na pakiet nr 5”

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Formularz oferty

V-Jaja – kalkulacja

Informacja z otwarcia oferty dodatkowej

——————————————————————————————————————–

 • Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wykonawcach których oferty zostały odrzucone

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dodatkowa

——————————————————————————————————————–

SIWZ żywność 2019

Formularz oferty

Załączniki do oferty

Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik do SIWZ

I-MIĘSO I WĘDLINY-kalkulacja

II-NABIAŁ-kalkulacja

II-NABIAŁ-kalkulacja poprawiona z dnia 29.05.2019

III-ART. SPOŻYWCZE-kalkulacja

IV-WARZYWA,OWOCE-kalkulacja

V-JAJA-kalkulacja

VI PIECZYWO-kalkulacja

VII RYBY – kalkulacja

VIII PRZETWORY – kalkulacja

IX MROŻONKI – kalkulacja

Pismo do wszystkich oferentów

——————————————————————————————————————–

 • Wymiana czujek optyczno – termicznych w centrali wykrywania pożaru w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku

Zapytanie  ofertowe

——————————————————————————————————————–

 • Wykonanie i montaż balustrad na terenie Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

——————————————————————————————————————–

 • Wykonanie remontu kaplicy w budynku Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe

 

ROK 2018

——————————————————————————————————————–

Zawiadomienie o wyborze oferty – dostawa leków na 2019 rok

——————————————————————————————————————–

 • Sukcesywna dostawa leków, preparatów farmaceutycznych oraz środków medycznych  do Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Załącznik nr 2 do Umowy – Umowa powierzenia danych

Załącznik nr 3 do Umowy – Upoważnienie Apteka

Załącznik nr 4 do Umowy – Upoważnienie Apteka

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

 • Przetarg na żywność 2018

SIWZ żywność 2018-DPS PJ

Formularz oferty

Załączniki do oferty

projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

oświadczenie Wykonawcy – załącznik do SIWZ

I-MIĘSO I WĘDLINY-kalkulacja

II-NABIAŁ-kalkulacja

III-ART. SPOŻYWCZE-kalkulacja

IV-WARZYWA,OWOCE-kalkulacja

V-JAJA-kalkulacja

VI PIECZYWO-kalkulacja

VII RYBY – kalkulacja

VIII PRZETWORY – kalkulacja

IX MROŻONKI – kalkulacja

——————————————————————————————————————–
Zawiadomienie o wyborze oferty – dostawa leków na 2018 rok
——————————————————————————————————————–

 • Sukcesywna dostawa leków, preparatów farmaceutycznych oraz środków medycznych  do Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze na 2018 rok

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

ROK 2017

——————————————————————————————————————–
Zawiadomienie o wyborze oferty – żywność 2017
——————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————–
 • Dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze 2017
 
 
 
 
 
——————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————–
 • Sukcesywna dostawa leków, preparatów farmaceutycznych oraz środków medycznych  do Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze na 2017 rok

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

——————————————————————————————————————–

Zawiadomienie o wyborze oferty – żywność 2016

——————————————————————————————————————–

 • Przetarg na żywność 2016

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ żywność 2016 DPS PJ

Formularz oferty

Załączniki do oferty

Projekt umowy

I-MIĘSO I WĘDLINY – kalkulacja

II-NABIAŁ – kalkulacja

III-ART. SPOŻYWCZE – kalkulacja

IV-WARZYWA,OWOCE – kalkulacja

V-JAJA – kalkulacja

VI-PIECZYWO – kalkulacja

VII-RYBY – kalkulacja

VIII-PRZETWORY – kalkulacja

IX MROŻONKI – kalkulacja

——————————————————————————————————————–

Zawiadomienie o wyborze oferty – dostawa preparatów farmaceutycznych oraz środków medycznych

——————————————————————————————————————–

 • Zapytanie ofertowe 2015

Dostawa preparatów farmaceutycznych oraz środków medycznych do Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze – zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

——————————————————————————————————————–

Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego, mebli kuchennych oraz pozostałego wyposażenia kuchni

 ——————————————————————————————————————-

Zawiadomienie o wyborze oferty – żywność 2015

——————————————————————————————————————–

 • Przetarg na żywność 2015

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ żywność 2015-DPS PJ

FORMULARZ OFERTY

Załączniki do oferty

Projekt umowy

I-MIĘSO I WĘDLINY-kalkulacja

II-NABIAŁ-kalkulacja

III-ART. SPOŻYWCZE-kalkulacja

IV-WARZYWA,OWOCE-kalkulacja

V-JAJA-kalkulacja

VI-PIECZYWO-kalkulacja

VII RYBY – kalkulacja

VIII PRZETWORY – kalkulacja

IX MROŻONKI – kalkulacja

——————————————————————————————————————–

Protokół wyboru – dostawa leków 2015

——————————————————————————————————————–

 • Zapytanie ofertowe – dostawa leków 2015

formularz ofertowy

wzór umowy

zapytanie ofertowe

——————————————————————————————————————–

 • Zapytanie ofertowe – remont dachu 2013

formularz oferty – załącznik nr 1

zapytanie ofertowe – remont dachu

——————————————————————————————————————–

 • Przetarg na roboty budowlane 2013

TOM I -SIWZ   Instrukcja dla Wykonawców

TOM II karta gwarancyjna – załącznik do umowy

TOM II Projekt umowy

TOM III  A.1 Opis robót segment mieszkalny

TOM III A.2 Obmiar robót segment mieszkalny

TOM III B.1  Opis robót łazienka

TOM III B.2 Obmiar łazienka

TOM III C.2. Obmiar drzwi

TOM IIII C.1  Opis robót drzwi

Ogłoszenie o zamówieniu

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————————–

 •  Przetarg na żywność DPS 2013

SIWZ żywność 2013-DPS PJ

FORMULARZ OFERTY

OŚWIADCZENIE

projekt umowy

pakiet nr 1-MIĘSO I WĘDLINY

pakiet nr 2-NABIAŁ

pakiet nr 3 – ART. SPOŻYWCZE

pakiet nr 4 -WARZYWA,OWOCE

pakiet nr 5-JAJA

pakiet nr 6 -PIECZYWO

zawiadomienie o wyborze oferty

77207-2013

 ——————————————————————————————————————-

 • Zapytanie ofertowe dot. dostawy artykułów żywnościowych (3pakiety) DPS 2013

zapytanie ofertowe – Dostawa artykułów spożywczych (3 pakiety)

formularz oferty – załącznik nr 1

projekt umowy – załącznik nr 2

I-PRZETWORY kalkulacja cenowa – załącznik nr 3

II MROŻONKI kalkulacja cenowa – załącznik nr 3

III-RYBY kalkulacja cenowa – załącznik nr 3

zapytanie ofertowe – rozstrzygnięcie