Podziękowania za pamięć

Mieszkańcy Domu chcieliby bardzo podziękować za pamięć i życzenia z okazji Dnia Seniora Pani Poseł na Sejm RP – Pani Zofii Czernow, Panu Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry – Panu Jerzemu Łużniakowi oraz Komendantowi Straży Miejskiej – Panu Piotrowi Wałczyk. Jeszcze raz dziękujemy za te miłe i ciepłe słowa.