Kontakt

DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ”

ul. Leśna 3

58-560    JELENIA GÓRA

Tel.: 75-755-20-38 lub 75-755-89-86

Fax: 75-755-20-03

e-mail: sekretariat@dpspogodnajesien.pl

 

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.

 – został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Funkcję tę pełni Pani Izabela Hornik.

Dane kontaktowe:

e-mail: iod@dpspogodnajesien.pl

tel. : 75 75 520 38 wewn. 352

 

 Biura  Domu  czynne są  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od 7:30  do 15:30