Dyrekcja

Domem  kieruje  Dyrektor  Renata Chmielewska odpowiedzialna za  jego  działalność.

Dyrektor  przyjmuje  w  sprawach  skarg  i  wniosków  w  każdą środę w godzinach od 13.00 do 15.00.