Wizyta z Chin

Mieliśmy możliwość gościć w Naszym Domu przedstawicieli miasta Changzhou z Chin. Goście mieli okazję poznać standardy panujące w Domach Pomocy Społecznej, jakość i poziom świadczonej opieki osobom starszym i niesamodzielnym oraz możliwości spędzania przez te osoby czasu wolnego. Podczas spotkania mogliśmy wymienić się doświadczeniami z dziedziny Opieki Społecznej , panującymi różnicami oraz podobieństwami dotyczącymi wsparcia osób starszych w danym kraju.